საქართველოს ეროვნული პლატფორმა – ევროპის დღე

საქართველოს ეროვნული პლატფორმა – ევროპის დღე

video