გვისმინეთ სიხშირეებზე

1. FM 96,3    აჭარა, ქობულეთი და ფოთი (მაუწყებლობის ენა ქართული)
2. FM 93,7    სამეგრელო და აფხაზეთის ნაწილი. ( მაუწყებლობის ენა: ქართული , აფხაზური)
3. FM 101,5  ბოლნისი, მარნეული, დმანისი, თეთრიწყარო. ( მაუწყებლობის ენა: ქართული , აზერბაიჯანული)
4. FM 100,6  თბილისის ნაწილი, რუსთავი, გარდაბანი, საგარეჯოს რაიონი ( მაუწყებლობის ენა: ქართული , აზერბაიჯანული)
5. FM 106.2  ახალქალაქი, ნინოწმინდა ახალციხეში ( მაუწყებლობის ენა: ქართული , სომხური)