ჩვენს შესახებ

ჩვენ წარმოვადგენთ პირველ სამედიცინო რადიოს საქართველოში.
შპს MED FM  დაარსდა 2013 წლის 14 ოქტომბერს.

Radio Adwerts Bureau -ის ბოლო კვლევის მიხედვით საქართველოს მოსახლეობის 51% ყოველდღიურად მინიმუმ 4 საათის განმავლობაში უსმენს რადიოს. აღნიშნულმა ფაქტმა განაპირობა პირველი სამედიცინო რადიოს დაარსება. სამედიცინო მიმართულების იდეა FM სიხშირეზე ექსკლუზიურია და ანალოგი არ გააჩნია.

რადიოს მიზანია საქართველოს მოსახლეობაში – სამედიცინო, ცხოვრების ჯანსაღი წესის, გარემოს და სურსათის უვნებლობასთან დაკავშირებით ინფორმაციის მაქსიმალურად გავრცელება და აღნიშნული მიმართულებით ცნობიერებისა და კულტურის ამაღლება.

}
Facebook